1. Προβολή του φροντιστηρίου (ιστοσελίδα) με φωτογραφίες των χώρων και του εξοπλισμού του.
  2. Δημιουργία μαθητικής (ψηφιακής) κοινότητας με δυνατότητα ατομικού εκπαιδευτικού προφίλ με τις εργασίες και δημιουργίες του κάθε μαθητή (portfolio).
  3. Ένα ιστολόγιο (blog) μαθητών που οι ίδιοι οι μαθητές “δημοσιεύουν” τα έργα τους και μπορούν να αξιολογήσουν (σχόλια, καρδούλες κλπ) τα έργα άλλων μαθητών.
  4. Κερδίστε την εύνοια των μαθητών και την ενασχόληση τους με τα μαθήματά σας ακόμα και τις ώρες που δεν είναι στο σχολείο σας, γιατί κερδίζουν πόντους και ξεπερνούν τους συμμαθητές τους (gamification).
  5. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους και να αισθάνονται υπερήφανοι για αυτό και για την επιλογή του σχολείου σας.
  6. Δημιουργία τμημάτων για εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως σύγχρονης (conference) και ασύγχρονης (Learning Managment System) με δυνατότητα διόρθωσης και βαθμολόγησης με αυτόματο τρόπο.
  7. Κύρος στο σχολείο σας λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας και την είσοδό σας στην “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” που πολύ σύντομα θα γίνει και υποχρεωτική.